location 77 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.   email [email protected]   facebook สวนหลวงแอร์
จันทร์-อาทิตย์: 7:30-18:00 น.
tel 02-136-2488
Call 092-747-0011, 098-368-3211, 098-368-3229

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

การใช้เครื่องปรับอากาศในประเทศไทยต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองที่มีฝุ่นมาก ทำให้ฝุ่นเกิดอุดตันในครีบแผงคอยล์ได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้แอร์ไม่เย็น น้ำรั่ว และเปลืองไฟ  เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา จึงควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอมีข้อแนะนำโดยทั่วไปเกี่ยวกับการ บำรุงรักษาดังนี้
 1. หมั่นตรวจสอบ และทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของหน่วยภายใน (Fancoil Unit) ทุก ๆ 2 สัปดาห์
 2. หมั่น ทำความสะอาดแผงคอยล์ (Evaporator Coil) ของหน่วยภายใน (Fancoil Unit) ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เครื่องทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 3. ทำความ สะอาดพัดลมส่งลมเย็น ด้วยแปรงเล็ก เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่จับกันเป็นแผ่นแข็งและติดตามซี่ใบพัด ทุก ๆ 6 เดือน จะทำให้ พัดลมส่งลมเย็นได้ตลอดเวลา
 4. ทำความสะอาดหน่วยภายนอก (Condensing Unit) โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงฉีดล้างทำความสะอาด 6 เดือน / ครั้ง เพื่อให้เครื่องสามารถนำความร้อน ภายในห้องออกไปทิ้งให้แก่อากาศภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มอเตอร์ พัดลมทั้งหน่วยภายใน (Fancoil Unit) และ หน่วยภายนอก (Condensing Unit) ต้องมีการตรวจ เช็คทุก ๆ 6 เดือน และทำการหล่อลื่นโดยการอัดจาระบีหรือหยอดน้ำมัน อย่างสม่ำเสมอ
 6. ตรวจดูถาดน้ำทิ้ง ทำความสะอาดเพื่อให้การไหลของน้ำทิ้งเป็นไปอย่างสมบูรณ์
 7. ตรวจดูทิศทางลมเข้าออกของหน่วยภายใน (Fancoil Unit) ต้องไม่มีวัสดุปิดขวางทางลม
 8. ตรวจสอบ และซ่อมแซมฉนวนท่อน้ำยาที่ต่อระหว่างหน่วยภายนอก (Condensing Unit) และหน่วยภายใน (Fancoil Unit) ไม่ให้เกิดการฉีกขาด
 9. ตรวจสอบหน้าต่างและประตูว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่
 10. หากปรากฏว่าเครื่องไม่เย็นเพราะ สารทำความเย็นรั่วต้องรีบหารอยรั่วแล้วทำการแก้ไขโดยการเชื่อมท่อน้ำยา พร้อมเติมน้ำยาให้เต็มระบบ โดยเร็ว เพราะแอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่ทำให้เกิดความเย็นแต่อย่างใด
 11. ติดต่อช่างบริการที่ชำนาญและเชื่อถือได้เพื่อตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง


<< ย้อนกลับ

Top